ZWCAD Mechanical 2020

 

 

Profesyonel Mekanik 2D Tasarm

ZWCAD Mechanical üretim sektörü için, mil oluturucu, tolerans ölçümü, yüzey doku sembolü, balon, BOM ve mekanik 2D sayfa çizimi gibi çok sayda araç içerir.

 

 

 

Kullanm kolay ve Sorunsuz DWG Uyumluluu

 

Tandk ZWCAD, Sorunsuz DWG Uyumluluuna Dayal

 

 

Akll Açklama

Güçlü Ölçümlendirme

Power Dimension, üretimle ilgili deikenleri kontrol eden ve genileten, tolerans ekleyen ve bilgi listesini sdran ksaltlm iletiim kutularyla ölçümlendirmeyi kolaylatryor.

Çoklu Ölçümlendirme

Çoklu Ölçümlendirmeyle minimum admla birden fazla ölçümlendirme oluturulabilir, ordinat, paralel ve simetrik öeler doru ekilde yerletirilebilir.

   

Ölçümlendirme binmelerini alglar ve uygun mesafeyi ayarlar

Üstüste binen ölçümlendirmeler otomatik olarak uygun ekilde ayrlr. Ölçümlendirilen nesnelere göre en uygun uzaklk belirlenir, böylece dorusal ölçümler düzenli ve anlalr görünür.

Mekanik sembolleri kullanarak hzl tasarlayn

Yüzey doku sembolleri, bavuru belirticileri ve hedefleri, sivrilik, merkez delii ve kaynak sembolleri dahil mekanik semboller, büyük ölçüde zaman tasarrufu salar ve tasarm hassasln gelitirilir.

 

 

Akll Balon ve BOM

Kolaylkla balon ve BOM oluturun

ZWCAD Mechanical ile, standart temelli balonlar kolaylkla çizebilir, hizalayabilir ve yeniden numaralandrabilirsiniz. Sadece tek admda bir BOM oluturabilirsiniz. Standart parçalar otomatik olarak tanr ve BOM içinde özetler.

likili Balon ve BOM

Balonlardaki tüm deiikliklerden sonra BOM güncellenir, böylece verinin her zaman doru ve güncel olduundan emin olursunuz.

 

 

 

Akll Çizim Ortam

Kurumsal ve uluslararas standartlar destei

ZWCAD Mechanical, ISO, ANSI, DIN, JIS ve GB çizim ortamlarn destekler ve kurumsal standartlar özelletirmek için kolay bir yol sunar.

Katman yönetimi ve katman eletirme

Çerçeve, ölçümlendirme, sembol gibi tüm mekanik varlklar, renk ve çizgitipi hazrsetleriyle varsaylan katmana yerletirilecektir. Katman eletirmeyle mekanik varlk, kurum uygulamalarna uymak için özel bir katmana yerletirilebilir.

   

Çoklu çerçeve ve uyarlamal ölçekleme

ZWCAD Mechanical farkl ölçeklerde, birden fazla çerçeveli çizimleri destekler ve açklama nesnelerinini boyutu, çerçeve ölçeine göre deitirilebilir.

Süper Düzenleme

Yeniden düzenleme çok kolaylat, nesneler üzerinde çift tklayn, iletiim kutusundaki ayarlar otomatik olarak deiecektir.

 

 

Mekanik Parçalar ve Oluturucu

Parça Kütüphanesi

ZWCAD Part Library, vida, somun, pul, pim, perçin, yay, rulman vs çizimleri içerir. Parçalar dorudan kütüphanede alarak saatler sürecek ii halledersiniz.

Miller ve Dililer

Milleri ve dilileri geometrik parametreleri girerek oluturarak tasarm sürecini hzlandrabilirsiniz.

 

 

Üretim için Geniletilmi Çizim Araçlar

Yardmc çizgiler

Programda yardmc çizgiler oluturmak için toplam 32 ve yardmc daireler oluturmak için 7 seçenek içeriyor. Yardmc çizgiler, dier nesnelerin oluturulmas için referanslar olarak kullanlabilirler ve tasarm kolaylatrrlar.

Gelimi Merkez Çizgileri

Daire veya dörtgenlere, basitçe nesneleri seçerek merkez çizgisi ekleyebilirsiniz. Merkez çizgileri tek bir varla veya birden fazla varlklara çizilebilir.

 

   

Yeniden kullanlabilir detaylandrma araçlar

Birkaç tklamayla detay görünümü oluturun, bu detaylar geometride yaplan deiiklikleri yanstacak ekilde güncellenir.

Hzl ve hassas ekilde Oluk çizin

Teknik oluklar, mekanik tasarm sürecinin önemli bir ksmdr, ZWCAD Mechanical, oluk ekleme, mil ve delik rölyefleri dahil üretim yaplar için çeitli üretim seçenekleri sunar.

 

 

 

ZWCAD Mechanical programn MD deneyin!

 

ÜCRETSZ DENEYN